Защо с GPON интернет опазваме планетата

Безброй са причините да разчиташ на GPON интернет днес. Разбира се, трябва да започнем от несравнимите скорости и постоянство на връзката, но има и още един съществен подтик. Говорим за все по-наболялата тема за опазването на нашата планета във време, в което тя се задъхва от човешката намеса в нея.

Климатичните промени, породени от свръхиндустриализацията, са научен факт и всички трябва заедно да намерим начин да променим тенденцията. PON (пасивна оптична мрежа) технологията е чудесно средство за това. Тя пести пари и енергия, грижейки се за околната среда. Прочети този текст и ще разбереш защо с GPON интернет правим стъпки към опазване на планетата.

ЗАДЪХВАНЕТО, ПОРОДЕНО ОТ НАРАСТВАЩАТА НУЖДА ОТ ЕНЕРГИЯ

В последните 15-ина години телекомуникационната индустрия все по-интензивно се съсредоточава върху осигуряването на все повече честоти. Предизвиква го постоянно нарастващото търсене на високоскоростен интернет, интерактивна телевизия (IPTV), гейминг и други услуги. За целта е нужно да се осигури задоволителна откъм качество мрежа, но това води и до своите минуси.

Тук говорим, разбира се, за драстичното увеличение на консумираната енергия, както и на цената за осигуряването й. Това важи както в парично отношение, така и спрямо природата и околната среда. Ето защо се наложи този устрем на телекомуникационната индустрия към увеличения достъп до интернет на такава тежка цена да бъде овладян. И коя технология тогава да забави тази нарастваща тенденция към по-високо потребление на енергия за по-високи скорости?…

gpon технологията е отговорът за опазване на земята

ПЪТЯТ КЪМ GPON ИНТЕРНЕТ

Публичната телефонна мрежа PSTN (public switched telephone network) поначало няма капацитета да поддържа интернет трафик, особено в масови мащаби. Нейният модел води до даване на заето при прескачане на този капацитет. Навлизането на цифровата абонатна линия DSL и на широкочестотния интернет подобри положението за потребителя, но на каква цена?!

В някои европейски страни доставчиците на интернет услуги консумират над 2 тераватчаса енергия, т.е. 2 млн. мегаватчаса! Разходът на енергия се е увеличил над два пъти в последните пет години в някои от тези държави. Ако например даден доставчик с 6 млн. ADSL абонати ползва 9 600 киловатчаса (6 млн. x 1.6 W) при цена €0.10 на киловатчас, е изправен пред загуба на около €660 000 на месец или €8 млн. годишно. При това тук не включваме все по-нарастващата цена на охлаждането на въздуха в централата.

Такива суми може и да изглеждат капка в морето за оператор с милиарден годишен бюджет. Консумираната енергия обаче оказва огромно влияние върху околната среда.

ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

За онези повече от 220 млн. абонати на DSL централите трябва да се осигурят около 352 мегавата енергия. Ефектът от това върху околната среда може да се види на калкулатора за въглероден отпечатък в уебсайта на американската компания Pacific Gas and Electric (PG&E). Там се показва, че тези 220 млн. DSL абонати допринасят годишно за близо 750 млн. кг въглероден диоксид в околната среда! За да ти стане по-ясно, това е равносилно на изгарянето на близо 300 млн. литра бензин.

ЗЕЛЕНИЯТ ЕФЕКТ НА PON ТЕХНОЛОГИЯТА

При постоянно растящата скорост на интернет връзката за домакинствата, оптичното влакно постепенно се превърна в силно оръжие. Технологията FTTH (fiber to the home) е вече водеща при осигуряването на широкочестотен интернет за дома, но не всички нейни разклонения са щадящи околната среда. E-FTTH например хаби почти същото количество енергия като VDSL2. Единствено при PON технологията може да се съчетае увеличена интернет скорост с драстично намаление на енергопотреблението.

Как се сравнява GPON мрежата с останалите технологии по отношение на пестенето на ресурси, се вижда в изложените по-долу данни, важащи на база 1 млн. потребители.

GPON с/у      Спестена енергия      Спестени пари          Спестени парникови газове

ADSL2            11 MWh                          €0,92 млн.                  2,2 млн. кг СО2 = 950 000 литра бензин

VDSL2            29 MWh                         €2,44 млн.                  6,1 млн. кг СО2 = 2,66 млн. л бензин

E-FTTH           27 MWh                         €2,27 млн.                  5,7 млн. кг СО2 = 2,489 млн. л бензин

EPON              2.4 MWh                        €0,20 млн.                  0,6 млн. кг СО2 = 231 800 л бензин

КАК NETSURF ПОМАГА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЛАНЕТАТА С GPON ИНТЕРНЕТ

NetSurf залага на действията, а не на празните приказки, когато говорим за опазването на Земята. Затова и избрахме да изградим по пионерски GPON мрежа с нулева консумация на енергия. Така успяхме да ти предложим едновременно високоскоростен, постоянен и щадящ околната среда GPON интернет.

Нека разгледаме нещата по следния начин. Ориентировъчно, консумацията на енергия за поддръжката на LAN мрежа е от около 150 киловатчаса месечно за един квартал. За един средно голям град с около 10 квартала – т.е. градовете, в които ние оперираме – това прави около 1500 киловатчаса месечно. На годишна база цифрата нараства до около 18 000 киловатчаса, а ако го сметнем за всички населени места, в които имаме изградена GPON мрежа, стигаме до цели около 200 000 киловатчаса! Ето как „капка по капка“ NetSurf дава своя принос в борбата с климатичните промени.

ЗА ФИНАЛ

Ефикасната консумация на енергия е една от най-горещите теми в света днес. Телекомуникационните компании опитват да разработят все по-добри технологии в тази насока. GPON е най-добрата по отношение на интернет в това отношение и неслучайно често е наричана Green PON (Зелена PON). Цялата планета може да е благодарна за нейната поява и развитие, защото хората по света живеят все по-дигитален живот.

Ако още не се ползваш от тази благодат, вземи оптичен GPON интернет от NetSurf. Така не само ще се радваш на свръхзвукова скорост и непрекъсваема връзка, а и ще спомогнеш за опазването на околната среда. Рамо до рамо с нас.